Matematica in judet

Lucrari de grad I

Nr. crt Autor Titlul lucrarii Din cuprins
1 Iulia Cecon

Inegalitati in analiza matematica

Capitolul I. Inegalităţi în analiza matematică
1.1. Funcţii convexe (concave)
1. 2. Forma integrală a unor inegalităţi algebrice clasice
1.2.1 O generalizare a inegalităţii lui Young
1.3. Aplicaţii
Capitolul II. 2. Aspecte metodice legate de predarea inegalităţilor cu ajutorul analizei matematice
2.1. Consideraţii metodice generale
2. 2. Lecţia de matematică
2.3. Locul inegalităţilor în programa scolară a analizei matematice
2.4. Tipuri de lecţii
2.5. Lecţia de matematică si rolul acesteia în procesul de învăţământ
2 Bordanc Daniela

Metodica rezolvării problemelor de coliniaritate şi concurenta

 

CAP.I.   NOȚIUNI PRELIMINARE                             

         §1.   Planul euclidian (axiomele lui Birkhoff)

        §2.   Spațiul vectorilor geometrici din planul euclidian (operații, proprietăți de calcul vectorial)        §3.   Reper cartezian, sistem de coordonate în planul euclidian

Cap.II.  COLINIARITATE

         §1.   Ce înseamnă o problemă de coliniaritate?

                  Criterii de coliniaritate    

         §2.   Teoreme şi probleme de coliniaritate (aplicații)

Cap.III. CONCURENȚĂ

         §1.   Ce înseamnă o problemă de concurență?

                  Criterii de concurență

         §2.   Teoreme şi probleme de concurență (aplicații)

Cap.IV. DUALITATEA COLINIARITATE CONCURENȚĂ        

         §1.   Teorema lui Desargues

         §2.   Proprietatea de dualitate polară (în raport cu un unghi, un cerc)

Cap.V.   CONSIDERAȚII METODICE

         §.1.   Observații metodice (locul și rolul problematicii în programele școlare)

         §.2.   Chestiuni de evaluare

3 Florin Ionut Bobic

UTILIZAREA NUMERELOR COMPLEXE ÎN GEOMETRIE

CAP. I. CORPUL NUMERELOR COMPLEXE

 I.1. Mulţimea numerelor complexe . Forma algebrică a unui numar complex

I.2. Reprezentarea geometrică şi vectorială a numerelor complexe  în planul euclidian

I.3. Forma polară ( trigonometrică) şi forma exponenţială a unui numar complex

CAP. II. NOŢIUNI  ŞI  PROPRIETĂŢI  GEOMETRICE EXPRIMATE CU NUMERE      COMPLEXE

II.1. Distanţa între două puncte. Segment şi semidreaptă.Raportul simplu a trei puncte coliniare. Unghiuri. Coliniaritate. Paralelism. Perpendicularitate 

II.2. Dreaptă, cerc şi transformări geometrice cu cordonate complexe

CAP.III. APLICAŢII  REZOLVATE CU METODA COORDONATELOR COMPLEXE

III.1. Aplicaţii care utilizează inegalitatea triunghiului (H. Minkowski)

III.2. Coliniaritate şi  concurenţă

III.3. Proprietăţi relativ la triunghiuri echilaterale

III.4. Relaţii metrice în poligoane

CAP.IV.CONSIDERAŢII METODICE

 IV.1. Numerele complexe în programele şcolare

IV.2. Metoda numerelor complexe -  metodă alternativă de rezolvare a problemelor de  geometrie

IV.3. Evaluarea - reflectare a principiului asigurării conexiunii inverse în învăţământ

4 Alexandru Szucs

COLINIARITATE ŞI CONCURENŢĂ ÎN PLAN

CAPITOLUL I. NOŢIUNI PRELIMINARE
I.1. Prezentarea structurii de spaţiu euclidian
I.2. Vectori. Operaţii cu vectori
I.3. Repere carteziene în planul euclidian
CAPITOLUL II. COLINIARITATE
II.1. Ce este o problemă de coliniaritate? Criterii de coliniaritate (Exemplificări)
II.2. Teorema lui Menelaus. Aplicaţii
II.3. Teoreme celebre de coliniaritate
CAPITOLUL III. CONCURENŢĂ
III.1. Ce este o problemă de concurenţă ? Criterii de concurenţă (Exemplificări)
III.2. Teorema lui Ceva. Aplicaţii
III.3. Teoreme celebre de concurenţă
CAPITOLUL IV. CONSIDERAŢII METODICE
IV.1. Dualitatea coliniaritate – concurenţă
IV.2. Rezolvarea problemelor de coliniaritate şi concurenţă prin metode alternative. Exemplificări
IV.3. Coliniaritate şi concurenţă în programele şcolare. Chestiuni de evaluare

Comunicari metodico-stiintifice

Nr. crt Autor Titlul lucrarii Din cuprins
1

prof., Miholcea Dan Alexandru-Liceul Tehnologic BERZOVIA

prof., Almajan Catalin – Şcoala Gimnazială RAMNA

Experiment si demonstratie in curriculum

 
2 prof. Badescu Ovidiu - Colegiul National "Traian Lalescu", Resita

MATEMATICA IN VIATA COTIDIANA

 
3 prof. Calin Ciprian - Colegiul National "Traian Lalescu", Resita

Grafuri

 
4 prof. Calin Ramona - Colegiul  Tehnic, Resita

METODA CIORCHINELUI
ÎN PREDAREA, ÎNVĂȚAREA ŞI EVALUAREA TEMEI : NUMERE
RAŢIONALE

 
5 prof., Coanda Camelia – Şcoala Gimnazială nr. 8 Resita

Principiul cutiei

 
6 prof., Coanda Camelia – Şcoala Gimnazială nr. 8 Resita

Multimi, elemente teoretice si aplicatii

 
7 prof., Draghici Mariana – Şcoala Gimnazială nr. 2 Resita

Aplicatii la Principiul cutiei

 
8 prof., Draghici Mariana – Şcoala Gimnazială nr. 2 Resita

Aplicatii la Multimi

 
9 Prof. Pascariu George, Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu,, Bozovici

METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV

 
10 Prof. Golopenta Marius, Liceul Hercules, Baile Herculane

Ecuatii functionale in R

Util pentru Centrele de Excelenta

11 Prof. Pirvu Camelia si Iancu Maria, Scoala Gimnaziala "Romul Ladea", Oravita

Pătrate perfecte. Metode de demonstrare a pătratelor perfecte

Util pentru Centrele de Excelenta

12 Prof. Avramescu Irina, Scoala Gimnaziala nr. 9 Resita

INEGALITĂŢI GEOMETRICE

Util pentru Centrele de Excelenta

13 Prof. Avramescu Irina, Scoala Gimnaziala nr. 9 Resita

DIVIZIBILITATE. ECUAŢII. ECUAŢII DIOFANTICE

Util pentru Centrele de Excelenta

14 Prof. Iucu Mircea, Liceul Teologic Baptist, Resita

Despre zero

 
15

Elev DINULICĂ IOAN SEPTIMIU, LICEUL PEDAGOGIC „C.D.LOGA” CARANSEBEŞ

Probleme de miscare

De ce nu .... putina diversitate!.... un pic de fizica...

16 Elev Dinulică Augustin , LICEUL PEDAGOGIC „C.D.LOGA” CARANSEBEŞ

Drumuri minime

Util pentru Centrele de Excelenta

17 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S

Regula de 3 simplă

 
18 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S Creativitatea - sentiment al valorizarii fiecarui elev  
19 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S Intuitiv Si Abstract In Predarea Matematicii  
20 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S Formarea competentelor în matematica  
21 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S O POSIBILA SCHEMA A COMPETENTEI MATEMATICE  
22 Prof. Deaconu Tudor, dir. CCD C-S Segmente, unghiuri, linii in triunghi  

Back