STANILOIU'S WEB

Posibilitatea de a sustine un lucru fara a-l accepta este semnul unei minti educate.... (Aristotel)

Documente scolare

Subiecte bacalaureat 2008 M1

Subiecte bacalaureat 2008 M2

Subiecte bacalaureat 2008 M3-M4

Consfatuiri 2012

Consfatuiri 2013

Modele de planificari (an scolar 2013-2014) cls:

Gimnaziu

V, VI, VII, VIII

Liceu teoretic toate profilele

IX- X-XI-XII

Liceu tehnologic

IX- X-XI-XII

Liceu vocational

IX- X-XI-XII

Invatamant primar si special

primar si special

 

 

Home