Inegalităţi

-        material pentru clasa a VII-a –

 

 

·        Metoda directă – constă în efectuarea calculelor şi transformarea inegalităţilor aduse la forma cea mai simplă după care se foloseşte ipoteza sau proprietatea (A-B)2≥0 sau faptul că o sumă de pătrate este mai mare sau egală cu 0.

1.      Dacă aR, atunci a2+1≥2a.

2.      Dacă aR*+ , atunci .

3.      Dacă a, b, cR, atunci a2+b2+c2≥ab+bc+ca.

(Ind. Inmulţim inegalitatea cu 2 şi grupăm astfel încât să obţinem o sumă de pătrate ≥0).

 

·        Metoda reducerii la absurd

4.      Dacă a, b, c(0,1) să se demonstreze că cel puţin unul din numerele a(1-b), b(1-c), c(1-a) este mai mic sau egal cu .

(Indicaţie: Presupunem că a(1-b), b(1-c), c(1-a) sunt mai mari decât . Facem produsul lor şi regrupăm după a(1-a)> , facem calcule şi obţinem (A-B)2<0 deci inegalitate falsă).

·        Metodă bazată pe implicaţii

 şi , unde a, b, c, d sunt numere reale. Inegalitatea devine egalitate dacă şi numai dacă a=b şi c=d

 şi , unde a, b, c, d sunt numere reale pozitive. Inegalitatea devine egalitate dacă şi numai dacă a=b şi c=d.

Aceste inegalităţi sunt valabile şi în cazul a n inegalităţi.

5.      a) Să se demonstreze că :  ,

      b) Să se determine   pentru care este verificată egalitatea:

(Indicaţie: a), adunând n obţineţi membrul stâng, formaţi si membrul drept şi obţineţi inegalitatea; b) se aplică a) pt. n=1, 2, ...).

6.      Fie numerele  şi .

a)      determinaţi o relaţie între a şi b;

b)      arătaţi că a<1;

c)      arătaţi că b<.

(Indicaţie: b) calculaţi , c) analog)

7.      Să se arate că: , pentru orice număr natural n≥1.

(Indicaţie: notati x= şi inegalitatea se transformă într-o inegalitate simplu de demonstrat)

·        Metoda bazată pe reducerea la o inegalitate cunoscută sau înlocuirea în inegalităţi cunoscute

Inegalităţi remarcabile:

1. Inegalitatea lui Bernoulli

Fie a≥-1, n, atunci

 

2. Inegalitatea mediilor:0< min(a,b)≤mh≤mg≤ma≤mp≤max(a,b)

(media armonică); (media geometrică); (media aritmetică);

(media pătratică)

Şi dacă 0<a<b, atunci a<< b (egalitatea are loc dacă a=b).

3. Identitatea lui Lagrange

sau

 

4. Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovski-Schwarz (CBS)

   sau 

În general:

 

5. Inegalitatea lui Minkovski

 

6. Inegalitatea lui Cebâşeav

I. Dacă a1≤ a2≤...≤ an şi b1≤ b2≤...≤ bn,   

Atunci:

II. Dacă a1≤ a2≤...≤ an şi b1≥ b2≥...≥ bn,

Atunci:

 

8.      Dacă a,b,cR, atunci:

(Indicaţie: aplicaţi inegalitatea lui Minkovski)

9.      Dacă a,b,cR+, atunci

(Indicaţie: aplicaţi inegalitatea mediilor)

10.  Fie şi

şi a este minim}. Calculaţi aria patrulaterului determinat de elementele mulţimii xB.

(Indicaţie: aplicaţi inegalitatea mediilor pt.mh şi ma)

 

11.  Dacă a, b, c, u, v sunt numere pozitive şi u+v≥2, arătaţi că:

a)

b)

c)

Indicaţie:

a) Se arată că  şi cum u+v≥2 rezultă concluzia.

b) Aplicând CBS se obţine inegalitatea cerută

c) Folosind a) şi b) se obţine:  , de unde concluzia este imediată.

 

12. Fie a,b cu proprietatea . Să se arate că  

(Indicaţie: aplicaţi inegalitatea mediilor mh şi mg pentru b2 şi , c2 şi , a2 şi ).

13. Să se demonstreze că pentru orice numere reale pozitive au loc inegalităţile:

a)  , b)  , c)  , d)  , e)  ,

f) , g) , h)

i) (ind.: aplicaţi g)); j) ; l)dacă a+b+c=1, atunci

14. Se dă expresia ,

a) Să se simplifice expresia E; b) Să se demonstreze că

15. Fie a, b, c numere reale astfel încât a+b+c=6p. Să se demonstreze că a2+b2+c2≥12p2.

 

16. Fie a, b, c lungimile laturilor unui .

a) Să se determine natura  dacă are loc relaţia

b) Dacă c are valoare constantă, iar expresia (p-a)(p-b) are valoare maximă, să se demonstreze că triunghiul este isoscel (s-a notat cu p semiperimetrul triunghiului).

 

17. a) Să se demonstreze că dintre toate dreptunghiurile cu acelaşi perimetru, pătratul are aria maximă,

     b) Să se demonstreze că dintre toate dreptunghiurile cu aceeaşi arie, pătratul are perimetrul minim,

    c) Fie a lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic, iar S aria sa. Să se demonstreze că dacă  , atunci triunghiul este isoscel.

Indicaţie:

a)      Fie a,b dimensiunile dreptunghiului şi P-perimetrul, A-aria

Din (inegalitatea mediilor), condiţia de maxim este echivalent cu condiţia de egalitate)

b)      P=2a+2b≥=4; perimetrul este minim dacă a=b, deci dreptunghiul este pătrat;

c)      Ridicând relaţia dată la pătrat şi aplicând teorema lui Pitagora, obţineţi cerinţa.