MxsqnDm*MxsqnDm*1

ZGyqDq oAyBxqJq*ZGyqDq oAyBxqJq*1

ZGyqDq oAyBxqJq*OAzvGsmFGx GzGu zGymD oAyBxqJ. YApGxGx GzGu zGymD oAyBxqJ*6

ZGyqDq oAyBxqJq*dqLAxHmDqm qoGmFuqu pq sDmpGx UU oG oAqruouqzFu oAyBxqoEu*11

bAxuzAmyq*bAxuzAmyq*16

bAxuzAmyq*YGxFuyqm BAxuzAmyqxAD oG oAqruouqzFu oAyBxqoEu*16

bAxuzAmyq*RADym mxsqnDuom m BAxuzAmyqxAD. SDmpGx GzGu BAxuzAy*20

bAxuzAmyq*hmxAmDqm GzGu BAxuzAy. RGzoFum BAxuzAyumxm*24

bAxuzAmyq*UyBmDFuDqm BAxuzAmyqxAD*28

bAxuzAmyq*eotqym xGu TADzqD*32

bAxuzAmyq*PuHuLunuxuFmFqm BAxuzAmyqxAD*36

bAxuzAmyq*dmpmouzuxq BAxuzAmyqxAD. fqADqym xGu NqLAGF*40

bAxuzAmyq*dqLAxHmDqm GzAD qoGmFuu mxsqnDuoq pq sDmp EGBqDuAD*46

bAxuzAmyq*dqxmFuu uzFDq oAqruouqzFu Eu Dmpmouzu (rADyGxqxq xGu huqFq)*51

bAxuzAmyq*bAxuzAmyqxq oG oAqruouqzFu Dqmxu*57

bAxuzAmyq*bAxuzAmyqxq oG oAqruouqzFu DmFuAzmxu. bAxuzAmyq oG oAqruouqzFuu uzFDqsu*61

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*eFDGoFGDu mxsqnDuoq*67

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*Xqsu pq oAyBALuFuq. bmDFq EFmnuxm*67

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*MEAoumFuHuFmFq. OAyGFmFuHuFmFq*73

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*QxqyqzF zqGFDG. QxqyqzF EuyqFDuLmnux*77

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*YAzAuLu*81

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*SDGBGDu*84

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*Uzqxq*91

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*OADBGDu*95

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*Uzqxq pq BAxuzAmyq*99

eFDGoFGDu mxsqnDuoq*bAxuzAmyq uDqpGoFunuxq*103

MzmxuLm ymFqymFuom*MzmxuLm ymFqymFuom*107

bDuyuFuHq*bDuyuFuHq*107

bDuyuFuHq*RGzoFuu omDq mpyuF BDuyuFuHq. RGzoFuu omDq zG mpyuF BDuyuFuHq*114

bDuyuFuHq*UzFqsDmDqm BDuz BmDFu*118

bDuyuFuHq*UzFqsDmDqm BDuz DqoGDqzFm*123

bDuyuFuHq*eotuynmDqm pq HmDumnuxm uz omxoGxGx BDuyuFuHqxAD*126

bDuyuFuHq*UzFqsDmDqm rGzoFuuxAD DmFuAzmxq EuyBxq*130

bDuyuFuHq*UzFqsDmDqm rGzoFuuxAD DmFuAzmxq*136

bDuyuFuHq*UzFqsDmDqm rGzoFuuxAD FDusAzAyqFDuoq*139

UzFqsDmxm pqruzuFm*UzFqsDmxm pqruzuFm*142

UzFqsDmxm pqruzuFm*ZAFuGzqm pq uzFqsDmxm pqruzuFm*142

UzFqsDmxm pqruzuFm*bDABDuqFmFu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*146

UzFqsDmxm pqruzuFm*UzFqsDmDqm BDuz BmDFu m uzFqsDmxqxAD pqruzuFq*152

UzFqsDmxm pqruzuFm*OmxoGxGx mDuuxAD oG mvGFADGx uzFqsDmxqu pqruzuFq*156

UzFqsDmxm pqruzuFm*OmxoGx pq HAxGyq*160

bDAnq pq qHmxGmDq*bDAnq pq qHmxGmDq*162

bDAnxqyq pq EuzFqLm*bDAnxqyq pq EuzFqLm*168

bDAnxqyq BqzFDG BDqsmFuDqm qJmyqzGxGu pq nmomxmGDqmF*bDAnxqyq BqzFDG BDqsmFuDqm qJmyqzGxGu pq nmomxmGDqmF*172

eAxGFuu*eAxGFuu*184

eAxGFuu*ZGyqDq oAyBxqJq*184

eAxGFuu*bAxuzAmyq*186

eAxGFuu*eFDGoFGDu mxsqnDuoq*190

eAxGFuu*bDuyuFuHq*193

eAxGFuu*UzFqsDmxm pqruzuFm*198

eAxGFuu*bDAnq pq qHmxGmDq*199

eAxGFuu*bDAnxqyq pq EuzFqLm*200