MxsqnDm*SDGBGDu*5

MxsqnDm*Xqsq pq oAyBALuFuq uzFqDzm (ABqDmFuq mxsqnDuom), Fmnxm ABqDmFuqu, BmDFq EFmnuxm*5

MxsqnDm*Xqsq pq oAyBALuFuq uzFqDzm (ABqDmFuq mxsqnDuom)*6

MxsqnDm*bmDFq EFmnuxm. Xqsq pq oAyBALuFuq uzpGEm*10

MxsqnDm*fmnxm ABqDmFuqu (Fmnxm xqsuu pq oAyBALuFuq)*12

MxsqnDm*MEAoumFuHuFmFqm*15

MxsqnDm*OAyGFmFuHuFmFqm*17

MxsqnDm*QxqyqzF zqGFDG*19

MxsqnDm*QxqyqzFq EuyqFDuLmnuxq*21

MxsqnDm*QJqDouFuu DqLAxHmFq*23

MxsqnDm*QJqDouFuu BDABGEq*27

MxsqnDm*MoFuHuFmFu Bq sDGBq*32

MxsqnDm*fqEF pq qHmxGmDq*32

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*PqruzuFum sDGBGxGu; qJqyBxq*34

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*SDGBGDu zGyqDuoq*36

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*SDGBGDu pq ymFDuoq*37

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*SDGBGDu pq BqDyGFmDu*38

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*SDGBGx mpuFuH mx DqEFGDuxAD yApGxA z*41

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*SDGBGx mpuFuH mx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*42

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*QJqDouFuu BDABGEq*42

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*dqsGxu pq omxoGx uzFD-Gz sDGB*48

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*QJqDouFuu DqLAxHmFq*49

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*QJqDouFuu BDABGEq*50

SDGB, qJqyBxq: sDGBGDu zGyqDuoq, sDGBGDu pq ymFDuoq, sDGBGDu pq BqDyGFmDu, sDGBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*fqEF pq qHmxGmDq*52

eGnsDGB*eGnsDGB*52

eGnsDGB*QJqDouFuu BDABGEq*55

eGnsDGB*fqEF pq qHmxGmDq*57

YADruEy, uLAyADruEy pq sDGBGDu*YADruEy, uLAyADruEy pq sDGBGDu*57

YADruEy, uLAyADruEy pq sDGBGDu*QJqDouFuu BDABGEq*63

YADruEy, uLAyADruEy pq sDGBGDu*fqym pq uzHqEFusmFuq*71

YADruEy, uLAyADruEy pq sDGBGDu*fqEF pq qHmxGmDq*71

SDGB ruzuF, Fmnxm ABqDmFuqu; ADpuzGx sDGBGxGu; ADpuzGx GzGu qxqyqzF*SDGB ruzuF, Fmnxm ABqDmFuqu; ADpuzGx sDGBGxGu; ADpuzGx GzGu qxqyqzF*72

SDGB ruzuF, Fmnxm ABqDmFuqu; ADpuzGx sDGBGxGu; ADpuzGx GzGu qxqyqzF*QJqDouFuu BDABGEq*75

SDGB ruzuF, Fmnxm ABqDmFuqu; ADpuzGx sDGBGxGu; ADpuzGx GzGu qxqyqzF*fqEF pq qHmxGmDq*78

SDGB ruzuF, Fmnxm ABqDmFuqu; ADpuzGx sDGBGxGu; ADpuzGx GzGu qxqyqzF*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*79

Uzqxq Eu oADBGDu*Uzqx*85

Uzqxq Eu oADBGDu*PqruzuFum uzqxGxGu, qJqyBxq: uzqxq zGyqDuoq, uzqxq pq ymFDuoq, uzqxq pq rGzoFuu Dqmxq*85

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqyBxq pq uzqxq*86

Uzqxq Eu oADBGDu*uzqxq zGyqDuoq*86

Uzqxq Eu oADBGDu*uzqxGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA z*87

Uzqxq Eu oADBGDu*Uzqxq pq ymFDuoq BmFDmFuoq*87

Uzqxq Eu oADBGDu*Uzqxq pq rGzoFuu Dqmxq*88

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu DqLAxHmFq*88

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu BDABGEq*89

Uzqxq Eu oADBGDu*dqsGxu pq omxoGx uzFD-Gz uzqx*92

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu DqLAxHmFq*93

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu BDABGEq*94

Uzqxq Eu oADBGDu*YADruEyq Eu uLAyADruEyq pq uzqxq. Uzqxq uLAyADrq*97

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu BDABGEq*99

Uzqxq Eu oADBGDu*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*100

Uzqxq Eu oADBGDu*fqEF pq qHmxGmDq*107

OADB*OADB*108

OADB*PqruzuFum oADBGxGu, qJqyBxq: oADBGDu zGyqDuoq, oADBGDu pq ymFDuoq*108

OADB*OADBGDu zGyqDuoq*107

OADB*OADBGx oxmEqxAD pq DqEFGDu yApGxA B, B BDuy*108

OADB*OADBGDu pq zGyqDq BmFDmFuoq*109

OADB*OADBGx oGmFqDzuAzuxAD*109

OADB*YADruEyq Eu uLAyADruEyq pq oADBGDu. OADBGDu uLAyADrq*111

OADB*QJqDouFuu BDABGEq*115

OADB*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*117

OADB*fqEF pq qHmxGmDq*122

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*123

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*RADym mxsqnDuom m GzGu BAxuzAy, rGzoFum BAxuzAyumxm, ABqDmFuu (mpGzmDqm, uzyGxFuDqm, uzyGxFuDqm oG Gz EomxmD)*123

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*fqADqym uyBmDFuDuu oG DqEF; uyBmDFuDqm BAxuzAmyqxAD; uyBmDFuDqm oG j-m, Eotqym xGu TADzqD*128

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QJqDouFuu BDABGEq*132

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*PuHuLunuxuFmFqm BAxuzAmyqxAD*133

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*bDABDuqFmFu mxq DqxmFuqu pq puHuLunuxuFmFq xm BAxuzAmyq*133

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*fqADqym xGu NqLAGF*134

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*O.y.y.p.o mx BAxuzAmyqxAD*135

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*O.y.y.y.o mx BAxuzAmyqxAD*137

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*bAxuzAmyq uDqpGoFunuxq. PqEoAyBGzqDqm GzAD BAxuzAmyq uz rmoFADu uDqpGoFunuxu*139

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QJqDouFuu BDABGEq*141

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dmpmouzu mxq BAxuzAmyqxAD, DqxmFuuxq xGu huqFq*141

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*fqADqym rGzpmyqzFmxm m mxsqnDqu*142

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dmpmouzu yGxFuBxq*143

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dqLAxHmDqm GzAD qoGmFuu mxsqnDuoq oG oAqruouqzFu uz yGxFuyu pq zGyqDq*147

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*bAxuzAmyq oG oAqruouqzFu Dqmxu*147

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu mxsqnDuoq oG oAqruouqzFu Dqmxu*148

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*bAxuzAmyq oG oAqruouqzFu DmFuAzmxu*149

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu mxsqnDuoq oG oAqruouqzFu DmFuAzmxu*150

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*bAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFDqsu*151

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu mxsqnDuoq oG oAqruouqzFu uzFDqsu*152

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu mxsqnDuoq oG oAqruouqzFu uz O*153

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu nuzAyq*153

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu nuBmFDmFq*154

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QoGmFuu DqouBDAoq*155

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dqLAxHmDqm qoGmFuqu DqouBDAoq pq sDmpGx 3*155

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dqLAxHmDqm qoGmFuqu DqouBDAoq pq sDmpGx 4*156

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*dqLAxHmDqm qoGmFuqu DqouBDAoq pq sDmpGx 5*157

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*158

Uzqxq pq BAxuzAmyq oG oAqruouqzFu uzFD-Gz oADB oAyGFmFuH*fqEF pq qHmxGmDq*161

MzmxuLm ymFqymFuom*MzmxuLm ymFqymFuom*163

bDuyuFuHq*bDuyuFuHq*163

bDuyuFuHq*bDAnxqyq omDq oAzpGo xm zAFuGzqm pq uzFqsDmxm*163

bDuyuFuHq*bDuyuFuHqxq Gzqu rGzoFuu, uzFqsDmxm zqpqruzuFm m Gzqu rGzoFuu*166

bDuyuFuHq*bDABDuqFmFu mxq uzFqsDmxqu zqpqruzuFq: xuzumDuFmFq*167

bDuyuFuHq*bDuyuFuHq GLGmxq*173

bDuyuFuHq*QJqDouFuu DqLAxHmFq*175

bDuyuFuHq*QJqDouFuu BDABGEq*179

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*183

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*UzFqsDmDqm BDuz BmDFu*183

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*QJqDouFuu DqLAxHmFq*185

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*QJqDouFuu BDABGEq*190

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*YqFApm EotuynmDuu pq HmDumnuxm*191

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*QJqDouFuu DqLAxHmFq*193

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*QJqDouFuu BDABGEq*199

YqFApq pq omxoGx mx BDuyuFuHqxAD*fqEF pq qHmxGmDq*200

UzFqsDmxm pqruzuFm*UzFqsDmxm pqruzuFm*201

UzFqsDmxm pqruzuFm*PuHuLuGzu *201

UzFqsDmxm pqruzuFm*eGyq duqymzz, uzFqDBDqFmDq sqAyqFDuom*203

UzFqsDmxm pqruzuFm*PqruzuFum uzFqsDmnuxuFmFuu*205

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu BDABGEq*207

UzFqsDmxm pqruzuFm*RADyGxm xGu XqunzuL - ZqIFAz*207

UzFqsDmxm pqruzuFm*bDABDuqFmFu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*208

UzFqsDmxm pqruzuFm*UzFqsDmnuxuFmFqm rGzoFuuxAD yAzAFAzq Eu m rGzoFuuxAD oAzFuzGq*213

UzFqsDmxm pqruzuFm*fqADqym pq yqpuq, uzFqDBDqFmDq sqAyqFDuom*215

UzFqsDmxm pqruzuFm*fqADqym pq qJuEFqzFm m BDuyuFuHqxAD Gzqu rGzoFuu oAzFuzGq*217

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu DqLAxHmFq*219

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu BDABGEq*227

UzFqsDmxm pqruzuFm*YqFApq pq omxoGx mx uzFqsDmxqxAD pqruzuFq*233

UzFqsDmxm pqruzuFm*RADyGxm pq uzFqsDmDq BDuz BmDFu*233

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu DqLAxHmFq*233

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu BDABGEq*235

UzFqsDmxm pqruzuFm*RADyGxm uzFqsDmDuu BDuz EotuynmDq pq HmDumnuxm*235

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu DqLAxHmFq*236

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu BDABGEq*240

UzFqsDmxm pqruzuFm*OmxoGxGx uzFqsDmxqxAD rGzoFuuxAD DmFuAzmxq*241

UzFqsDmxm pqruzuFm*PqEoAyBGzqDqm rGzoFuuxAD DmFuAzmxq uz rGzoFuu DmFuAzmxq EuyBxq*241

UzFqsDmxm pqruzuFm*OmxoGxGx uzFqsDmxqxAD rGzoFuuxAD DmFuAzmxq oG zGyuFAD mHmzp sDmpGx ymu yuo pqomF 4*244

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu DqLAxHmFq*247

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu BDABGEq*250

UzFqsDmxm pqruzuFm*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*250

UzFqsDmxm pqruzuFm*fqym pq uzHqEFusmFuq*251

UzFqsDmxm pqruzuFm*fqEF pq qHmxGmDq*252

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*253

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*MDum Gzqu EGBDmrqFq Bxmzq*253

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*QJqDouFuu DqLAxHmFq*254

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*MoFuHuFmFu Bq sDGBq*259

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*QJqDouFuu BDABGEq*259

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*hAxGyGx GzGu oADB pq DAFmFuq*259

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*QJqDouFuu BDABGEq*262

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*OmxoGxGx GzAD xuyuFq pq EuDGDu rAxAEuzp uzFqsDmxm pqruzuFm*263

MBxuomFuu mxq uzFqsDmxqu pqruzuFq*QJqDouFuu BDABGEq*265

MBxuomFuu mxq mzmxuLqu ymFqymFuoq uz BDmoFuom*MBxuomFuu mxq mzmxuLqu ymFqymFuoq uz BDmoFuom*266

MBxuomFuu mxq mzmxuLqu ymFqymFuoq uz BDmoFuom*QJqDouFuu DqomBuFGxmFuHq*269

MBxuomFuu mxq mzmxuLqu ymFqymFuoq uz BDmoFuom*fqyq pq EuzFqLm*275

eAxGFuu*eAxGFuu*322

eAxGFuu*QxqyqzFq pq mxsqnDm*322

eAxGFuu*QxqyqzFq pq mzmxuLm ymFqymFuom*351