MULTIMI FINITE SI ELEMENTE DE COMBINATORICA

 

    Introducere

    Principiul includerii si al excluderii

    Indicativul lui Euler

    Calculul numarului numerelor prime dintr-o multime

    Calculul permutarilor fara puncte fixe

    Numarul functiilor surjective

    Numarul partitiilor unei multimi. Numerele lui Stirling si Bell

    O egalitate a lui Szego-Polya

    O problema de numarare de matrice

 

Probleme de combinatorica cu multimi finite

 

COMBINATORICA GRUPURILOR FINITE

 

o      Relatii de congruenta intr-un grup

o      Ordinul unui element intr-un grup

o      Grupuri de permutari, permutari pare si permutari impare

o      Graficul unei permutari, descompunerea unei permutari in ciclii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back

#

Back