I.                    Să se calculeze derivata de ordin n pentru funcţia                                                                   2p

II.                 Să se calculeze:       a)                                                       1p

b)                                                    1p

c)                                                            1p

III        Determinaţi intervalele de convexitate pentru funcţia:                                                  2p

IV     Se dă cercul de exuaţie:

a)      Determinaţi centru cercului şi raza                                        1p

b)      Determinaţi ecuaţia tangentei la cerc in punctul: M(1,7)                    1p

 

 

      1p din oficiu                                                    Total: