I.                    Să se calculeze derivata de ordin n pentru funcţia                                                     2p

II.                 Să se calculeze:       a)                                                         1p

b)                                                                  1p

c)                                                                         1p

III        Determinaţi intervalele de convexitate pentru funcţia:                                                    2p

IV     Se dă cercul de exuaţie:

a)      Determinaţi centru cercului şi raza                                        1p

b)      Determinaţi ecuaţia tangentei la cerc in punctul: M(7,1)                    1p

 

 

      1p din oficiu                                                    Total: