Nume si prenume: ..................................................................

Cls ....................

Data ..................

Rand …2….

 

 

1.     Se dau punctele A(-2,-1), B(2,3) şi C(4,1).

a)     Calculaţi lungimile laturilor AB şi AC                                                   1p

b)    Ecuatiile dreptelor AB şi BC                                                               1p

c)     Ecuatia medianei din B                                                                        1p

d)    Ecuaţia înălţimii din B                                                                          1p

e)     Gasiţi coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC                 1p

f)      Gasiti coordonatele ortocentrului triunghiului ABC                               1p

g)     Gasiti aria triunghiului ABC                                                                 1p

h)     Gasiti coordonatele unui punct D astfel încât ABCD sa fie dreptunghi  1p

i)       Calculaţi distanţa de la punctul A la dreapta BC                                   1p

 

 

1p din oficiu                                                              Total: