I.                     Să se calculeze derivatele de ordin n pentru următoarele funcţii:

a)                                                 

1p

b)

1p

c)

1p

      II         Să se determine punctele de extrem şi natura acestora la următoarele funcţii:

a)

1p

b)

1p

c)

1p

      III        Să se arate că dacă , pentru orice x real atunci

1,5p

      IV        Să se demonstreze inegalitatea:

1,5p

 

 


Oficiu 1p                                                                                              Total: