I.                   Să se studieze continuitatea următoarelor funcţii

a)                                 1 p

b)                                               1 p

c)                                               1 p

 

II        Să se determine parametrul b din definiţia următoarelor funcţii astfel īncāt să fie continue.

a)                                                        1 p

b)                                                     1 p

 

III     Să se arate ca  urmatoarele funcţii nu au proprietatea lui Darboux:

a)                                                                   1 p

b)                                                              1 p

IV    Să se arate că următoarea ecuaţie are cel puţin o soluţie pe intervalul I indicat:                                                       1 p

V     Să se rezolve inecuaţia:                            1 p

 

      1p din oficiu                                                    Total: