I) Să se determine asimptotele următoarelor funcţii:

1)                                                                                    3p

2)                                                                        3p

II) Se consideră funcţia  Să se determine  aastfel încât graficul funcţiei să admită o singură asimptotă verticală; în acest caz, să se determine  astfel încât graficul funcţiei să nu intersecteze asimptota orizontală.   2p

 

 


2p – oficiu                                                                                Total: