I.                    Se dau permutările: şi

a)      Să se calculeze:

b)      Să se rezolve ecuaţiile:

c)      Să se descompună permutarea Ón produs de transpoziţii

 

 

 

1,5 p

1,5 p

1,5 p

 

II.                 Se dau matricile:

a)      Să se calculeze:

b)      Să se calculeze dacă are sens: AB, AC, BC

c)      Să se determine o formulă pentru şi să se demonstreze prin inducţie

 

 

 

 

1,5 p

1,5 p

1,5 p

 

Un punct din oficiu†††††††††††††††††††††††††††††††† Total