Fie  un grup şi . Se stie ca suma dintre numarul elementelor lui G care comuta cu a si numarul elementelor lui G care comuta cu b este un numar prim. Sa se determine numarul elementelor care comuta cu a si b.

Marian Andronache

Solutie: Dacă , este mulţimea elementelor care comută cu a şi respectiv b atunci atunci se poate arăta uşor că   şi  sunt subgrupuri ale G. Dacă  este mulţimea elementelor care comută cu ambele atunci  este subgrup atāt īn  cāt şi īn . Fie  ordinul lui , şi respectiv . Conform cu teorema lui Lagrange rezultă  şi  şi deci . Deoarece  este prim rezultă că  este 1 sau număr prim egal cu . Varianta a doua este exclusă pentru că  şi .