Reclama dvs. aici

Limbajul JAVA

Cuprins

Cuvânt înainte

Introducere

PARTEA I-A: Fundamentele programării

Calculatorul este agenda, telefonul și televizorul secolului următor. Știți să-l folosiți?

Capitolul I: Arhitectura calculatoarelor

Modul în care programăm un calculator depinde direct de modul în care acesta este construit. Nu putem gândi reprezentarea și prelucrarea informațiilor fără să știm care sunt principiile constructive de bază ale calculatorului pentru care gândim. De aceea, înainte de toate, să încercăm să aflăm cum funcționează un calculator modern.

Capitolul II: Limbaje de programare

Pentru a putea programa, este necesar să avem cu calculatorul un limbaj comun, numit limbaj de programare, cu ajutorul căruia să descriem informațiile pe care dorim să le prelucrăm și modul în care acestea trebuiesc prelucrate. Limbajele de programare actuale, deși foarte diferite între ele, oferă în principiu aceleași tipuri de informație primitivă și aceleași tipuri de operații.

Capitolul III: Reprezentarea informațiilor cu obiecte

Programarea orientată pe obiecte este cea mai nouă tehnologie de proiectare a programelor de calculator. Aceasta ne permite, în esență, să modelăm informațiile cu care lucrează calculatorul într-un mod similar cu acela în care percepem obiectele reale: fiecare obiect este un uniune între proprietăți și comportament.

PARTEA A II-A: Descrierea limbajului Java

Despre un om care știe două limbi se spune că este de două ori mai deștept. Dar ce spuneți despre un programator care știe două limbaje?

Capitolul IV: Structura lexicală Java

La începutul prezentării fiecărui limbaj de programare trebuie să definim exact setul de caractere cu care lucrează limbajul, modul de construcție a identificatorilor, comentariilor și literalilor specifici, care sunt operatorii și separatorii limbajului. În plus, trebuie să avem o listă completă a cuvintelor rezervate Java.

Capitolul V: Componente de bază ale programelor Java

Componentele de bază ale oricărui limbaj de programare sunt variabilele, expresiile și instrucțiunile. Ca orice alt limbaj de programare, Java își definește propriile tipuri de date, implementează principalele instrucțiuni ale programării structurate și își definește propriii operatori și modul în care pot fi folosiți aceștia la construcția expresiilor.

Capitolul VI: Obiecte Java

Pentru a fi un limbaj orientat obiect, Java trebuie să definească o cale de a crea noi clase de obiecte și de a le instanția. În plus, limbajul trebuie să ofere suport pentru principalele trăsături ale limbajelor orientate obiect: încapsulare și derivare.

PARTEA A III-A: Tehnici de programare în Java

A cunoaște o limbă nu este totul. Mai trebuie să ai și ceva de spus.

Capitolul VII: Modele de programare

Modul în care este lansat un program și modul în care evoluează execuția sa ulterioară depinde de limbajul în care a fost scris programul și de mediul hardware și software în care rulează programul. Limbajul Java definește două moduri diferite pentru execuția programelor: aplicațiile Java și apleturile Java.

Capitolul VIII: Structura programelor

În mod normal, sursele unui program complex sunt împărțite în mai multe fișiere pentru o administrare mai ușoară. În Java, există în mod normal câte un fișier sursă pentru fiecare clasă de obiecte în parte. Limbajul Java definește o serie de structuri sintactice care permit conectarea codului rezultat în urma compilării diferitelor clase precum și organizarea acestor clase într-o structură ierarhică de pachete.

Capitolul IX: Fire de execuție și sincronizare

În contextul sistemelor de operare moderne, lucrul cu fire multiple de execuție este în același timp o necesitate și o modă. Din păcate, fiecare sistem de operare își definește propria sa bibliotecă de funcții pentru a suporta această facilitate. Limbajul Java, pentru a fi portabil cu adevărat, este obligat să-și definească propriul său suport pentru firele multiple de execuție.

Bibliografie

JavaRo

(C) IntegraSoft 1996-1998